Vilkår for bruk av Studio Metro

Enhver person som oppholder seg innenfor studioarealene er underlagt de til enhver tid gjeldende vilkår. Studio Metro eies og driftes av selskapet Foto Studio utleie AS med org.nr.: 814 985 962.

Bruk av studiolokalene

 • Vasking og rydding Alle som bruker studio har plikt til å rydde og vaske etter seg. Du skal etterlate studio slik at det er representabelt for nestemann som kommer.
 • Utesko Det er ikke lov å gå med utesko inne i lokalet og spesielt gjelder dette for fotoveggen. Der skal det kun brukes innesko. Det finnes vask i fellesarealet du kan bruke til å skylle undersiden av sko som skal brukes.
 • Støynivå Det finnes musikkanlegg i studioene som kan gi fra seg litt lyd. Pass på å ikke spille så høyt at det sjenerer naboene.
 • Bruk av utstyr All bruk av utstyr i studio er fritt til bruk mens du er der, men pass på å ikke ødelegg det da dette kan medføre erstatningsansvar. Egenandel 2000,-
 • Det er ikke lov å ta med noe som helst utstyr ut av lokalene.
 • Låsing av dører Det er VELDIG viktig at du passer på å låse døren når du er ferdig. Dersom noen skulle komme seg inn som følge av at du ikke har låst det, vil du bli holdt erstatningsansvarlig.
 • Maling av fotoveggen Denne males med jevne mellomrom.

Adgang til studio

Adgang styres av bookingkalenderen og du har rett til å oppholde deg i studio innenfor tidene du har satt opp som reservasjon. Du vil benytte nøkler for å komme deg inn i studio. Informasjon om dette vil bli gitt ved booking. Av sikkerhetsmessige grunner er inngangspartiet ved studio kameraovervåket.

Åpningstider

Lokalene er tilgjengelig mellom 08.00-22.00, alle dager i året. Bruk online bookingkalender for å booke tid.

Klippekort

Ved kjøp av klippekort forhåndsbetaler du for et visst antall timer som du står fritt til å disponere og har 12 måneder varighet.

Betalingsbetingelser

All bruk av studio skal forhåndsbetales via online betalingsløsning. Faktura utstedes kun i spesielle tilfeller og etter nærmere avtale.

Bindingstid og oppsigelse

Det er ingen bindingstid på våre klippekort. Klippekortet har gyldighet i 12 måneder fra kjøpsdato.

Angrerett

Det er mulig å angre kjøpet av klippekort innen 14 dager fra kjøpsdato dersom timene er ubenyttet.

Kundens rettigheter, plikter og ansvar

 • Eget ansvar Kunde er selv ansvarlig for tap eller skade på sine egne klær, gjenstander og personlige eiendeler.
 • Erstatningsansvar Har et erstatningsansvar for alle skader og tap av utstyr, interiør og fast inventar i studiolokalene som følge av upåaktsomhet. Kunden er også ansvarlig for skader og tap påført av andre personer han/hun bringer med seg. Normal slitasje er unntatt fra dette.
 • Regelplikt Plikter å følge de regler som til enhver tid gjelder ved opphold i studioet.

Studio Metros rettigheter, plikter og ansvar

 • God standard Studio Metro sørger for å holde lokalene og utstyret i best mulig stand.
 • Tilbud og åpningstider Studio Metro kan ved forvarsel holde stengt eller redusere tilbud og åpningstider.
 • Prisendringer Forbeholder seg retten til å endre priser på klippekort og medlemskap uten forvarsel. Prisendringer vil ikke påvirke innbetalinger gjort før endringen.
 • Kontakt All kommunikasjon mellom Studio Metro og kunde skjer via epost eller mail.

Aldersbegrensning

Det er 18 års aldersgrense på bruk av studiolokalene og utstyret. Personer under 18 år trenger skriftlig fullmakt fra foresatte.

Utestengelse

Studio Metro har rett til å utestenge kunder dersom han/hun:

 • Utøver hærverk.
 • Stjeler fra studio.
 • Bryter reglene for bruk av de personlig utleverte nøklene.
 • Er under 18 år og uten gyldig fullmakt fra foresatte.
 • På en eller annen måte opptrer mot Studio Metros interesser og formål.
 • Av andre grunner misligholder de til enhver tid gjeldende vilkårene.

Ved utestengelse vil allerede innbetalte medlemsavgifter og klippekort ikke bli refundert, samt at bookingkonto med tilhørende overskytende studiotid vil bli stengt. Vilkårene ble sist oppdatert 1. Juli 2018.

Webdesign levert av Zondo Norge AS